HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
El nedsættelse, fra hvornår blev de nedsat
Varmeihuset
El nedsættelse, fra hvornår blev de nedsat

Sad lige ok kikkede mine regninger igennem (SE)

Jeg studsede , da jeg så regningen fra Jan feb Marts

Jeg brugte under 4000 kwh, men fik alligevel rabat på noget af det ???
Men da der jo SENERE kom yderlige nedsættelse, ville jeg jo ha stået bedre ved først at få nedsættelse når der var størst nedsættelse
På en senere regning, der får jeg så rabat regnet fra alt over 4000kwh, en endnu senere regning der får jeg INGEN rabat ??
Alt sammen for forbrug i 2018

Fra hvornår blev de forskellige rabatter aktiv ??
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
kkrede
Betaler du ikke aconto beløb, hvert kvartal udregnet fra sidste års forbrug og så bliver der lavet en opgørelse til første kvartal året efter?
Jeg betaler stadig samme aconto beløb, som før jeg overgik til elvarme. Så er spændt på første opgørelse. Solcellerne har lavet 3971kwh så der er næsten fuld reduction.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
 
lars-jacobsen
Der står ikke i lovgivningen/Bekendtgørelsen nøjagtigt hvordan det skal beregnes, blot at der gives nedslag på årligt forbrug over 4.000 KWh.
De fleste selskaber fordeler derfor grænsen ud således at det er 1.000KWh pr. kvartal man skal over før der gives rabat på afgiften på resten derover.
Det er desværre ikke således at du selv kan vælge om det er af de første KWh i et år du vil have alt rabatten på - med den afgifts sats der nu gælder på det tidspunkt, eller om du vil "gemme" din pulje og score en større rabat senere på året hvis satsen ændres midt i kalender året. Du kunne i det tilfælde jo også gå glip af den hvis sætsen nedsættes/falder.
Og hvad nu hvis du så fraflytter inden året er gået f. eks. 1. marts og har brugt hele "årsnormen" på forhånd.
Man kan selvfølgelig argumentere for det er ligemeget hvornår på året man bruger de første 4.000 KWh, for så snart man har brugt dem skal man bare have rabat på resten. Men det er desværre ikke sådan det er implementeret.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2018: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 6.096kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 80/20 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
lars-jacobsen
Nå ja og så gælder det for øvrigt først når det er anmeldt til BBR (Kommunen) at ejendommen er opvarmet med el, og oplysningen herefter dokumenteres overfor din elleverandør.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2018: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 6.096kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 80/20 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Varmeihuset
test
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
Varmeihuset
Nogle af mine beskeder forsvinder ???
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
kkrede
I sidste ende må det vel give det samme ?
Mit elvarme var godkendt 14/6 ved el leverandøren.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
 
Varmeihuset
Jeg ender nok tæt p 7500 kwh i total forbrug
jeg overskrider de 4000 i april
alt hvad jeg har brugt over 4000kwh skal med udgang april afregnes med 0,41 kr , det var 232 kwh
alt hvad der bruges efter april, skal afregnes til 0.26 kr

selskabet har afregnet ca 2700kwh i første kvartal til 0.41 kr
164kwh i andet til 0.31Kr (?????)
0Kwh i treide kvartal
da jeg max kommer op på at kunne få rabat for 3500 kwh , er det en dårlig ting for mig

men måske de retter til i sidste ende ?? ellers skal jeg nok gøre det for dem ;o)

priserne er uden moms
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
Varmeihuset
alt hvad jeg har brugt over 4000kwh skal til og med udgang april afregnes med 0,41 kr , det var 232 kwh

(Hvorfor kan man ikke rette i sin tekst?)
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
kkrede
På Eniig kan jeg se det er ca 82 øre med moms vi får i rabat.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
 
lars-jacobsen
Elafgiften som det drejer sig om:

Normal afgift året 2018:
1/1 - 31/12
91,4 øre/kWh

Nedsat afgift året 2018:
1/1-30/4
40,7 øre/kWh
1/5-31/12
25,7 øre/kWh

Dvs der kan "mangle" 15 øre/kWh på det forbrug der har været over 4.000Kwh i perioden inden afgiften generelt blev nedsat pr. 1/5
Så hvis du overskred grænsen med 232 Kwh så taler vi om der mangler kr. 34,80

Som sagt så regner de fleste selskaber de 4.000 årligt om til 1.000 pr kvartal. (da de afregner pr. kvartal). Og normalt vil det ikke betyde noget om det årlige forbrug lå i det ene kavrtal ifht til det andet, bortset fra den situation som her hvor afgiften ændres midt i året.

For næste gælder i øvrigt disse satser:

Normal afgift året 2019:
1/1 - 31/12
92,4 øre/kWh (88,4 øre/kWh når energiaftalen af 29. juni 2018 bliver endelig vedtaget)

Nedsat afgift året 2019:
1/1-31/12
25,9 øre/kWh
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2018: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 6.096kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 80/20 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
lars-jacobsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188249&#idc4d46552-dbb0-4c16-8fde-faa47d2313a2

LBK nr 308 af 24/03/2017

§ 6. Af forbrug af elektricitet i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift på 40,0 øre pr. kWh (2020-tal baseret på 2015-niveau) af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt. Af andet forbrug af elektricitet betales en afgift på 89,8 øre pr. kWh (2020-tal baseret på 2015-niveau).

Stk. 2. Satserne i stk. 1 med undtagelse af 4,6 øre pr. kWh reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2015-2019 er satserne dog som anført i bilag 2.

Stk. 3. Det er en forudsætning for anvendelsen af stk. 1, 1. pkt., at følgende betingelser er opfyldt:

1) Boligenheden er opført i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmet helårsborg.

2) Elektriciteten er udleveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden, der opfylder betingelsen nævnt i nr. 1, eller til et varmeproducerende fælles anlæg, der udelukkende forsyner boligenheder, der er opført i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmede helårsboliger.

Stk. 4. Når den, der er omfattet af et aftagenummer, skifter elhandelsvirksomhed inden for 1 år, fordeles de 4.000 kWh årligt nævnt i stk. 1, 1. pkt., forholdsmæssigt mellem delperioderne før og efter et skift afhængigt af delperiodernes længde 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved skift, som forekommer, når en elhandelsvirksomhed overtager det forretningsmæssige forhold til den, som er omfattet af et optagenummer, fra en registreret virksomhed.


Man kan så diskutere om det er helt 100% korrekt hvad forsyningerne gør i praksis, når der IKKE skiftes leverandør. Men der er ingen tvivl om at de skal fordele de 4.000 i delperioder når der forekommer skift.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2018: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 6.096kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 80/20 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Varmeihuset
Jeg satser ind til videre på, at de rydder op på den sidste regning der opgører hele året,,de kan jo heller ikke gøre for at der pludselig blev ændret på beløbet

De 232 kwh er de kwh som jeg brugte over 4000 med udløbet af april, de skulle ha været afregnet med den gamle pris, men de afregnede kun 164 kwh, og til 0,31 kr , hvad jeg sleeet ikke forstår

og så har de afregnet over 2700 kwh i første kvartal til 0,41 kr
de skulle først ha været afregnet når jeg vitterligt havde brugt dem, og så til 0,26 kr
med moms er de 2700kwh alene 462,75 for meget betalt

nå jeg skal så heldigvis ikke af med så meget senere ;o)
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
lars-jacobsen
FT nåede i øvrigt at vedtage nedsættelsen af elafgiften i tirsdags inden de gik på juleferie:
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l86/20181_l86_som_vedtaget.pdf
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2018: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 6.096kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 80/20 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
kkrede
Der er også kommet brev om at gammel solcelle ordning er slut og at man overgår til time afregning inden 2020
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
 
lars-jacobsen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2775&pid=21349#post_21349]kkrede skrev:[/url]
Der er også kommet brev om at gammel solcelle ordning er slut og at man overgår til time afregning inden 2020

Ahr det er nu lige at stramme den og sige den er slut. Men ja der sker ændring at man fremover (når forsyningsselskabet er klar) overgår til Flexafregning - ligesom alle øvrige elkunder i danmark.
Se evt.
http://www.solcelledebat.dk/showthread.php?tid=4319
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2018: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 6.096kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 80/20 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
kkrede
Må man så sætte flere celler på sit anlæg ?
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
 
lars-jacobsen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2775&pid=21351#post_21351]kkrede skrev:[/url]
Må man så sætte flere celler på sit anlæg ?

Nej ikke hvis du er på en af de gamle ordninger. Der må du ikke ændre eller udvide anlæget.
Går et panel eller inverter i stykker skal det umiddelbart erstattes med en tilsvarende komponent. Er det ikke muligt kan man søge om at erstatte det med andre hvis produkterne er udgået. Men anløgets ydelse må ikke blive større. Det må dog gerne blive mere effektivt.
Så en ny inverter der giver 98% istedet for 92% er OK.
Men et panel på 1,5m2 der før gav 250w men du kan give 275w er ikke i orden. Så her må man finde et hvor ydelsen fortsat passer på 250w. Det kan så se tåbeligt ud da det så måske er fysisk mindre (måske 1,2m2) pga panelerne idag er mere effektive.
Men sammenlagt må du altså ikke udvide ydelsen.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2018: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 6.096kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 80/20 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 2

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,024
Nyeste bruger: cleanerdk
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2019 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2020 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

13,234,563 Unikke besøg
XHTML CSS