HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
For meget opkrævet elafgift.....
woebbe jordvarme siden 1985
Hvis du har solcelleanlæg og varmepumpe samt er registreret i BBR registret som elopvarmet bolig, kan du være blevet opkrævet for meget i elafgift.

Elselskaberne medregner nemlig ikke den strøm der produceres på eget solcelleanlæg når de beregner hvor mange kWh man forbruger udover de 4000kwh som er grænsen for hvornår man har ret til reduceret elafgift på godt 52øre pr. KWh.

Jeg har i starten af 2014 kontaktet Seas fordi jeg mente at jeg var blevet opkrævet for meget i elafgift i 2012 og 2013. Seas var ikke enig med mig i min fortolkning af lovgivningen.

Jeg har efterfølgende skrevet til SKAT og bedt om et bindende svar på spørgsmålet.

Den 28/3 fik jeg bindende svar fra SKAT, som giver mig ret i at strøm produceret på mit eget helårsboligs solcelleanlæg skal medregnes i de 4000kwh som fremgår af elafgiftslovens $ 6, stk 1.

SKATs svar er overfor mig bindende i 5 år.

Nu har jeg skrevet til Seas med krav om at jeg snarest får udbetalt den for meget opkrævene elafgift for 2012 og 2013.

Jeg er nu spændt på at høre fra Seas.............Grin:
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
lars-jacobsen
Hvor meget er dine forhold anderledes end de 2 sager her:
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2135605&vId=0
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2135601&vId=0
Eller er det bare for at have en sag med dit eget navn på du har bedt om forhåndsgodkendelsen ?

Og iht. denne:
http://ing.dk/artikel/vild-forvirring-om-elafgift-solcelleejere-167307
Så er der stadig "forviring" idet udkastet både siger ja og net Shock
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
pmp
Nu har det jo været flere eksempler på det sidste, hvor Skat ikke følger lovene.

Meningen med reglerne er jo at:
Afgift på elforbrug til elvarme = afgift som på olie mv.
Afgift på elforbrug til lys m.v. = højere afgift.

Man har så brugt 4000 kwh som normforbrug, så man ikke skulle opsætte separat måler, som elselskaberne kunne opkræve er større årlig beløb for til administration.

Så kom solcellerne (og nettoafregning) - som der ikke skulle afgift på, og det giver nye problemer.

1. Går el fra solceller først til elvarme ?
2. Går el fra solceller først til lys m.v. ?
3. Går el fra solceller forholdsvis til begge dele efter årsforbrug ?
4. Går el fra solceller forholdsvis til begge dele efter timeforbrug ?

Det er der ikke taget stilling til i loven - problemet fantes ikke på det tidspunkt.

Nu er der også solcelle-ejere, der f. eks. i tilfælde af et forbrug på 8.000 kwh og en egenproduktion på 8.000 kwh = betalt forbrug på 0, mener at skulle have udbetalt en afgiftnedsættelse på ca. 50 øre for 4000 kwh = kr. 2000 pr. år.
Så må alle kunne se det er gået helt galt.

Desværre er jeg bange for, at dette vil føre til afskaffelse af den særlige afgift på elvarme, og så er det måske død over varmepumper.

Alternativ kunne være særlig måler på varmepumpe, der så årligt skal kontrolleres af en autoriseret elmålerkontrollant, og det koster naturligvis kassen for varmepumpeejeren.

Nu husker man jo solcelleejernes begrundelser da nettoafregningsmetoden stod for afskaffelse. Da var alle imod ændringer med tilbagevirkende kraft.
En ændring af 4.000 kwh-reglen er vel også en ændring med tilbagevirkende kraft. Solcelleejerne kunne jo på købetidspunktet regne ud, hvilken virkning 4.000 kwh reglen havde. Alle kendte den normale tolkning af reglerne - altså først gik egenproduktionen til lys mv - derefter til elvarme.

Desværre er jeg bange for det ender med samme afgift på alt el.

Fjernes den særlige afgift på elvarme koster det "kun" mig ca. 1.500 kr. pr. år, så der er mange der bliver ramt meget mere end mig.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
woebbe jordvarme siden 1985
@lars Jacobsen min sag er så vidt jeg kan se identisk med den sag du henviser til af 17 dec 2013. Det bindende svar fra skat bad jeg om for at være sikker på at det var gældende for mine forhold dvs mit specifikke solcelleanlæg.

@pmp. Jeg tror ikke du skal være bange for at lovgivningen ændres så det bliver negativt for borgere der feks har varmepumper, der er miljødebatten i Danmark for heftig. Det er nu endelig efter 25 år gået op for selv politikerne at varmepumper er godt for miljøet.

Jeg har godt hørt lignende eksempler som det du nævner, hvor nogle mener de er berettiget til udbetaling af nedsat afgift selv om de aldrig har betalt noget i afgift overhovedet. I skats afgørelse til mig anfører skat at de er de kWh der måles i forbindelse med køb og salg på nettet der skal medtages i de 4000 kWh.

Loven er efter min opfattelse rimelig klar idet den siger at man skal BETALE reduceret afgift af de kWh forbruges udover 4000 kWh om året. Loven siger nemlig ikke noget om at man skal ha noget UDBETALT i forbindelse med reduceret elafgift.

Om det så er rimeligt eller ej er der vist mange forskellige holdninger til og igen ser det lidt ud til at vandene skilles ved dem der har solceller og dem der ikke har ....he...he. Wink
 
pmp
@woebbe
Min interesse er alene, om det vil betyde nogen ændring for os uden solceller. Jeg kunne frygte vi skal købe ekstra måler - eller ordningen bortfalder.

Jeg forstår nu ikke helt din tolkning af loven. Du skriver:

Loven er efter min opfattelse rimelig klar idet den siger at man skal BETALE reduceret afgift af de kWh forbruges udover 4000 kWh .........

Det kunne jo godt læses sådan, at du skal betale den lave afgift af din egen produktion. Men så kommer nettoordningen jo efterfølgende ind over. Nettoordningen må vel gælde både energipris og afgift.

Hvis nettoordningen kun skal gælde for el-prisen, men ikke for afgiften, så er det vel ændring med tilbagevirkende kraft ?
(jeg skal lige drille lidt - ha.ha)

PS En medvirkende årsag til, at jeg ikke har solceller er netop at jeg tolkede det som SEAS/NVE. Denne vinter har jeg betalt mellem kr. 1,23 og kr. 1,39 pr. kwh. (uover de 4.000)
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
woebbe jordvarme siden 1985
@pmp
Ja lidt drillerier er altid sjovt og vi skal jo alle se tingene med et smil på læben.

Ordningen med reduceret afgift for folk med elvarme/varmepumper er en meget gammel ordning. den har været der næsten lige siden jeg fik mit første jordvarme anlæg i 1985. Dengang var det så vidt jeg husker 4 øre man fik reduceret elafgiften med af forbrug over 4000kwh, men sagde ja tak til de 4 øre men følte sig alligevel lidt til grin.
efterfølgende har polittikkerne så endelig fundet ud af at varmepumper er super gode for miljøet og samtidig er naturgas resurcerne i (dk) stærke faldende, dette tror jeg er hovedårsagerne til at ordningen med reduceret elafgift er blevet forbedret så meget.

Jeg tror ikke at den forholdsvis lille gruppe borgere med både solceller og varmepumper kommer til at rokke ved ordningen.

Det jeg skrev om at loven er rimelig klar var bla med udgangspunkt i dem der med små julelys i øjnene mener at de skal have UDBETALT de ca 50 øre pr kwh( som er nedslaget ved den reducerede afgift) på alt den solcelle strøm de producere, men den går alså ikke…..

LOven taler kun om elforbrug over 4000 kwh og det er i den sammenhæng ligegyldigt hvor strømmen kommer fra.

I mit bindende svar fra skat anføres der dog som begrundelse for deres svar at der er tale om strøm der udveksles på elnettet, dvs at den strøm jeg bruger samtidig med at solcellerne producere den, den bliver ikke registreret at elmåleren og vil dermed ikke være med i de 4000kwh. Man fristes jo så til at undgå at bruge strøm om dagen når solcellerne producere og istedet vente med at vaske tøj, bruge vaskemaskine osv.. begrebet natsænkning kan også få en helt ny betydning når det nu bedst kan betale sig at køre med natsænkning om dagen ……………. HE HEWink
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
pmp
@woebbe
Skriver Skat noget om nettoafregning ?
Nettoafregningen gælder vel også for afgift, og dermed må der være forskel på, om man er i nettoafregningsmetoden eller under den nye ordning.
Hvis du har glemt at skrive i din forespørgsel, at du afregner efter nettoafregningsmetoden, så er Skat nok ikke bundet af deres svar.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
woebbe jordvarme siden 1985
Der har du fat i noget ret interesant. Jeg skrev følgende: kan skat bekræfte at elforbrug der produceres på mit helårsboligs eget solcelleanlæg skal medregnes i de 4000 kWh som fremgår af elafgiftslovens $ 6, stk 1, forudsat at der er tale om årsnettoafregning.

Skat besvarer spørgsmålet med JA.

Det interessante er at i begrundelsen for svaret skriver skat bla. At det er uden betydning om der er tale om årsafregning eller ej.......

Som jeg tolker det må det betyde at svaret fra skat også ville blive et ja hvis man er på den nye ordning.

Loven siger også kun noget om forbrug, den sondre ikke mellem om strømmen bliver leveret af Seas, Dong, ok eller solceller.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
lars-jacobsen
@pmp:
Hvis du prøver at læse de 2 forhåndstilsagn jeg linkede til, vil du se det ene er på den gamle årsbaserede nettoordning, og det andet på den nye timebaserede. Der er ikke forskel på SKATs svar, da de forholder sig til lovenstekstens ord: forbrug.
Men der er i eksemplerne, og i deres styresignal udkast, (stadig) forviring i beregnings eksemplerne.

@woebbe:
Det der med julelysene kan jeg finde endnu en til analogi i bilens verden.
Registringsafgiften er jo også forskellig med en sats på 180% over kr. 79.000. Dvs hvis jeg køber en billigere bil der kun skal betale 105% får jeg lidt "tilskud". Men skal jeg have pengene tilbage, hvis jeg slet ingen bil køber.
Så netop, det er bare en anden sats man afregner med hvis og såfremt man køber. Det er ikke et tilskud som man "har krav på".
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
woebbe jordvarme siden 1985
Nemlig lars jacobsen, det er kun hvis man køber man betaler efter en anden sats. der er ikke tale om tilskud eller lignende.

Ligesom med ordningen om reduceret afgift af forbrug over 4000 kwh. Det er i følge loven ligegyldigt om strømmen kommer fra seas, dong eller solceller…………………….

men lad os nu se …… jeg har ikke hørt fra seas endnu, jeg venter spændtSmile
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
pmp
@woebbe
Da reglerne om særlig lav afgift på el til elvarme blev indført, var forbrug = det el-måleren udviste.
Siden da er så kommet solceller og nettoafregning. Hvis nettoafregning skal give mening må det betyde at forbrug = det elmåleren viser netto (for året).
Det er også sådan SEAS-NVE tolker det.

Dit spørgsmål kan misforstås. Du skriver forbrug uden at skrive om du mener forbrug fra el-nettet eller forbrug i dine forbrugssteder, og om det er nettoforbrug eller ej. Men det gør nok ikke noget, for Skat forstår tilsyneladende ikke reglerne om nettoafregning.
Eller ser Skat en fordel i, at nettoafregningen ikke omfatter afgifter. Så kan næste skridt blive afgift på hele produktionen.

Nu er der mange eksempler på, at Skat tager fejl. Det her kunne være endnu et eksempel på det. Men kreative kan de være.

Det er naturligvis Skat der bestemmer om du får penge tilbage eller ej. Så er det jo i grunden ligegyldig hvad der står i loven.


@Lars-Jacobsen
Om Skat ikke forstår nettoafregningen eller bare ikke vil anderkende den, vil tiden vise. Det er også mulig Skat har en skjult dagsorden.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
woebbe jordvarme siden 1985
@pmp som jeg tolker skats begrundelse, så er forbrug = alt det el der forbruges i boligen. Skat skriver feks til mig. : det er skats opfattelse at elforbrug, som produceres på dit elopvarmede helårsboligs eget solcelleanlæg, og som udveksles med elnettet, skal medregnes i de 4000 kWh. Som fremgår af elafgiftslovens $ 6 stk 1. Om nedsat elvarmesats for forbrug ud over 4000 kWh årligt. Al elektricitet der trækkes fra elnettet medregnes, uanset om solcelleanlægget er omfattet af årsnettoafregning.
Skat lægger vægt på at din helårsbolig er registreret som elopvarmet bolig på bbr. Endvidere lægger skat vægt på at det er forbruget af el i helårsboligen, der er afgørende for hvor mange kWh der skal betales den reducerede elvarmeafgift af.

Umiddelbart syntes jeg at skats afgørelse virker klar nok, men jeg håber da ikke de har skjulte hensigter .
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
woebbe jordvarme siden 1985
Så fik jeg minsandten endnu engang en el regning fra Seas hvor de ikke har givet mig reduktion i elafgiften af det FORBRUG der ligger over 4000 kWh.

Det er som sædvanligt det forbrug som er produceret af mine solceller der ikke er medregnet i de 4000 kWh.

Er der nogen herinde som har solcelleanlæg og varmepumpe og som har fået medregnet solcelleproductionen i de 4000 kWh og dermed er blevet beregnet efter den reducerede elafgift. ??????
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
tagestavsdal

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2250&pid=17649#post_17649]woebbe jordvarme siden 1985 skrev:[/url]

Så fik jeg minsandten endnu engang en el regning fra Seas hvor de ikke har givet mig reduktion i elafgiften af det FORBRUG der ligger over 4000 kWh.

Det er som sædvanligt det forbrug som er produceret af mine solceller der ikke er medregnet i de 4000 kWh.

Er der nogen herinde som har solcelleanlæg og varmepumpe og som har fået medregnet solcelleproductionen i de 4000 kWh og dermed er blevet beregnet efter den reducerede elafgift. ??????


Hej woebbe

Jeg havde i efteråret en korrespondance med mit lokale elselskab om samme problematik

Se mere på solcelledabat.dk
http://www.solcelledebat.dk/showthread.php?tid=3169&pid=30129#pid30129
(ovenstående bør være et direkte link til mit indlæg.

I første omgang var elselskabet vist indstillet på at fortolker det som, at det vi parkerer på nettet kan indgå i grund forbruget på 4000kWt.
Men et par dage før havde man fået andet svar fra elværksforeningen?

Se notaterne som er vedhæftet mit indlæg.

Spørgsmålet er om det sidste brev har den korrekte "styre signals" virkning, eller om det er en mere menig medarbejders synspunkt.

I mit tilfælde har det stor betydning, for værdien af min solcelle produktion og derved forrentning af mit anlæg.
Det betyder meget om jeg kan værdisætte egen produktion til ca 2,10 eller til ca 1,55kr pr kWt

Mit eksempel i runde tal er følgende
energi til varme ca 10500kWt
hertil kommer ca 9000kWt yderligere til andet forbrug

Samlet forbrug 19500kWt

Solcellerne producerer ca 7800kWt og jeg parkerer ca 5200kWt på nettet til senere brug.

Netto køber jeg således 19500-7800=11700kWt
Det er kun af 7700kWt jeg får reduceret afgift på.

Mit synspunkt er at jeg burde have haft reduktion på alle 11700kWt fordi jeg jo beviseligt har brugt mindst 5200kWt (Min egen parkerede produktion) plus det direkte forbrug på 3600kWt

Som et minimum burde jeg have fået lav afgift på de 10500kWt som jeg bruger på varme, Dette kan dokumenteres ved hjælp af den lovpligtige bimåler.

Hvis en eller anden igen har overskud til at spørge skat om disse regler, så vil det være rigtigt fint.

Jeg ved hæfter også lige de 3 breve her.


Hilsen Tage
tagestavsdal tilknyttede følgende billede:filer:
medlemsinfo_82_2014_nedsat_afgift_paa_elvarme_og_egenproduceret_elektric.pdf [98,57kB / 732 Downloads]
medlemsinfo_59-2014.pdf [204,83kB / 752 Downloads]
1871_001.pdf [760,42kB / 660 Downloads]
 
woebbe jordvarme siden 1985
Det der undre mig lige nu er at jeg jo sidste år betalte skat for at lave et bindende svar til mig. Mit spørgsmål til skat var om det elforbrug jeg producere på mit eget solcelleanlæg skal medregnes i de 4000 kWh, hvor loven jo siger at alt el derover skal beregnes efter den reducerede elafgift.

SKATs svar til mig var et Ja.

SKATs svar til mig sendte jeg ind til Seas og efter en del diskussion fik jeg den formeret opkrævede elafgift for 2012 og 2013 tilbage det var godt 4000kr.
I efteråret 2014 ringede jeg til Seas for at sikre mig at de nu også i 2014 administerende efter det svar som jeg havde fra skat.

Jeg fik at vide at Seas havde besluttet at ALLE med solceller der var registreret i BBR med elvarme /varmepumper ville få solcelleproductionen medregnet i de 4000 kWh.
Derfor var min undren stor da jeg modtog min elopgørelse for 2014, hvor jeg kan se at solcelleproductionen ikke er medregnet i de 4000 kWh.

Jeg er spændt på hvad Seas har af forklaring når jeg ringer i morgen.....
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
tagestavsdal

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2250&pid=17656#post_17656]woebbe jordvarme siden 1985 skrev:[/url]

Jeg fik at vide at Seas havde besluttet at ALLE med solceller der var registreret i BBR med elvarme /varmepumper ville få solcelleproductionen medregnet i de 4000 kWh.
Derfor var min undren stor da jeg modtog min elopgørelse for 2014, hvor jeg kan se at solcelleproductionen ikke er medregnet i de 4000 kWh.

Jeg er spændt på hvad Seas har af forklaring når jeg ringer i morgen.....Det er vi også mange andre som er.

Hilsen Tage
 
woebbe jordvarme siden 1985
Ja jeg skal nok skrive herinde hvad Seas siger i morgenAngry
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
woebbe jordvarme siden 1985
Nå så fik jeg endelig svar fra seas, de skriver at de nu har lavet en ny årsopgørelse til mig hvor de medregner den elproduction som mine solceller har lavet i 2014 i forhold til grænsen på de 4000kwh.

Med andre ord så bliver jeg kun beregnet efter den lave elafgiftstarif og sparer dermed ca 0,50kr pr kwh.

Desværre er der nu gået rigtig " politik" i den her sag.
Seas har oplyst mig om at SKAT i slutningen af november 2014, pludselig har ændret holdning til fortolkningen af spørgsmålet om hvorvidt solcelleproduceret strøm/forbrug skal medregnes i de 4000kwh.

SKATS nye holdning skulle nu pludselig være at solcelleproduceret strøm IKKE skal medregnes, hvilket vil sige at netto forbruget (elkøb minus elsalg) nu skal overstige 4000kwh før man bliver beregnet efter den lave afgiftstarif (ca 0,50kr lavere).

De få der ligesom jeg har betalt SKAT 400,-kr for et bindende svar har dog krav på at få medregnet alt solcellestrøm i ved beregningen vedr de 4000kwh. SKATS svar er dog kun bindende i 5 år, derefter bliver man beregnet som alle andre.........

Det er tankevækkende som den sag har kørt frem og tilbage hos myndighederne og så er endt med at vi tilfældigvis er nogle meget få der i 5 år får en væsentlig lavere afgiftsberegning........
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
Taichou
Hej wøbbe

må jeg hijacke din tråd Smile

Vi vil jo bygge et hus med jordvarme. Da nu renterne også er lav, tænker jeg, om en investering yderligerer i en solcelleanlæg vil være en god ide?

Snart åbner en pulje, hvor man får ca. 1,1kr for den del man sælger.

Hvad vil være jeres råd? Solcelle ja eller nej?

Jeg har fået et tilbud for et 7,84 kWp anlæg, der lyder 95.000 kr.

Er det et godt tilbud eller ej?

En simpel beregning med finansieringsomkostninger kunne se sådan ud:

2% rente af 95.000 kr = 1900 kr
0.65% bidrag af 95.000 kr = 618 kr

Samlet finanseringsomkostninger ca. 2500 kr om året.

Spørgsmål er, om man sparer mere end 2500 kr elregning om året med en solcelleanlæg?
 
allankj1
Efter 10 år får du kun 60 øre pr. kwh

De første 10 år 1,02 kr pr. kwh hvis du kommer med i puljen.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 5

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,142
Nyeste bruger: Nielsjo01
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2020 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

15,301,121 Unikke besøg
XHTML CSS